Nghệ An từng bước xóa bỏ bạo lực giới trong gia đình

 05/07/2017

Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nghệ An từng bước xóa bỏ bạo lực giới trong gia đình
02:08 PM 05/07/2017
(LĐXH)- Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
 
Nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, như: Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015; Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"; Kế hoạch về việc thực hiện đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Tuyên truyền về bình đẳng giới trong gia đình được Nghệ An đặc biệt quan tâm
Bên cạnh đó các Sở, ngành liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, như: Sở Văn hoá - Thể thao ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; Kế hoạch xây dựng mô hình “Xây dựng hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu thập  thông tin, dữ liệu, khung đánh giá theo dõi và lập kế hoạch để có cơ sở giải quyết bạo lực gia đình trên cơ sở giới.
Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và xây dựng, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực. Đồng thời, triển khai, thực hiện các hoạt động can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình.
Sở Lao động-TB&XH thí điểm xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại các huyện, thành, thị. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân buôn bán được tiếp cận với các cơ hội cải thiện cuộc sống thông qua dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ về giáo dục và giới thiệu vay vốn tín dụng, tạo điều kiện cho nạn nhân của nạn buôn bán người tái hòa nhập cộng đồng.
Công an tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người. Sở Tư  pháp tiến hành điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách người di cư tự do, kết hôn không giá thú tại 02 xã thuộc huyện Quế Phong để bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ và trẻ em các xã vùng biên.
Kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (2007 – 2017) cho thấy: Tỷ lệ nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý, sức khoẻ trong giai đoạn 2007-2010 là 45,5%, giai đoạn 2011-2015 là 49,07%. Đến tháng 12/2016 tỷ lệ này là 57,3%/47,7 KH năm, vượt KH năm (120%) và vượt 114% KH giai đoạn 2016-2020.
Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực, trong giai đoạn 2007-2010 là 54,6%, giai đoạn 2011-2015 là 57,56%. Đến tháng 12/2016 tỷ lệ này là 66,2%/65% KH năm, vượt KH năm (101%) và  đạt 77,88% KH giai đoạn 2016-2020.
Giai đoạn 2007-2010, có tổng số 38 nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua giải cứu, trao trả, trong đó tỷ lệ nạn nhân được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng là 44,7%. Giai đoạn 2011-2015, số nạn nhân này là 130 người, trong đó 82% được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng. Đến tháng 12/2016, tỷ lệ nạn nhân này được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng đạt 90%/85% KH năm, vượt KH năm (101%) và đạt 90% KH giai đoạn 2016-2020.

Các đơn vị chức năng Nghệ An tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2016
Kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016 cũng cho thấy, Nghệ An đã bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới: Tỷ lệ nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện tư vấn về pháp lý, sức khỏe đạt tỷ lệ 120% kế hoạch năm. Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại cơ sở y tế về phòng, chống bạo lực gia đình đạt 101,8% kế hoạch năm. Tỷ lệ nạn nhân bị buôn bán trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 105,9% kế hoạch năm.
Cũng trong năm 2016, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 - 15/12/2016 với chủ đề Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"Tuy lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã có sức lan tỏa tới cộng đồng và người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được phổ biến đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khó khăn...
Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An: Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã  tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó có tác động tích cực đến mỗi người dân, gia đình và cộng đồng.
Nguyên nhân đạt đạt được những thành quả trên xuất phát từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chú trọng tuyên tuyền về đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam. Lồng ghép Ban chỉ đạo Công tác gia đình với Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở; duy trì thực hiện hiện tốt các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay Nghệ An vẫn còn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới mà đối tượng chịu tác động chính là phụ nữ.  Có địa phương còn xảy ra tình trạng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán. Tình trạng sinh con thứ ba trở lên, mất cân bằng giới tính… đang có chiều hướng gia tặng ở một số vùng, miền, địa phương. Việc rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nam so với nữ xuống 2 lần chưa thu thập được số liệu đầy đủ để đánh giá.
Để nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trong gia đình, thời gian tới Nghệ An tiếp tục tập trung vào nhóm vấn đề liên quan đến quan niệm và định kiến xã hội về nam giới và phụ nữ; bất bình đẳng giới trong gia đình được quan tâm giải quyết từ việc nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đồng thời tăng cường ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với việc phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới./.

Có thế bạn quan tâm ?

Sở Lao động -TB&XH tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới trong chuyển đổi số; phòng chống bạo lực trên môi trường mạng cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

 26/07/2023

Từ ngày 25 – 26/7/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới trong chuyển đổi số; phòng chống bạo lực trên môi trường mạng cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cho 60 thành viên là Ban chấp hành hội người khuyết tật tỉnh, Ban chấp hành hội người khuyết tật của các huyện hội, chi hội, các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo Hội bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật tỉnh, Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Trung tâm

Lễ công bố Báo cáo “Cách tiếp cận Xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về Giới và tính dục”

 15/06/2023

Chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo “Cách tiếp cận Xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về Giới và tính dục”. Báo cáo chính sách là ấn phẩm của Dự án trao quyền Kinh tế cho phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Đối tác giữa chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Kiểm tra công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác trẻ em tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn

 20/06/2023

Từ ngày 19-20/6/2023, Đoàn kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh, Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn kiểm tra công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn 2 huyện

Tọa đàm, đối thoại về cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

 20/04/2022

Sáng 20/4/2022, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Đàn tổ chức Tọa đàm, đối thoại cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tại huyện Nam Đàn. Tham dự có đ/c Bùi Văn Hưng – PGĐ Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, đại điện ngành cấp tỉnh liên quan, Đ/c Vương Hồng Thái – Phó Chủ tịch TTr UBND huyện, Trưởng ban VSTBPN huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp huyện và hơn 100 cán bộ Hội

Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong tương lai phục hồi sau đại dịch và việc làm thông qua kỹ thuật số và tài chính bao trùm

 26/08/2021

(molisa.gov.vn) Đây là chủ đề chính của Hội nghị trực tuyến Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) diễn ra chiều 23/8, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 42. Chủ tịch Ủy ban Nữ nghị sĩ AIPA, bà Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, thành viên Hội đồng Lập pháp Brunei điều hành Hội nghị. Đoàn Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà

 22/08/2021

(molisa.gov.vn) Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, và chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, các cán bộ cơ sở tham gia quá trình hỗ trợ cách ly và giãn cách xã hội phòng chống COVID-19, Bộ LĐTBXH phối hợp UNICEF đưa ra tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

“Quyền và lựa chọn: Ưu tiên sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái”

 12/08/2021

(Unfpa Việt Nam) Đại dịch COVID-19 dai dẳng đã làm lộ ra những yếu điểm của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chỉ rõ những khoảng trống và thách thức trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS&SKTD). Việc giảm phân bổ nguồn lực cho những dịch vụ này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái. Vào thời điểm mang tính quyết định này, UNFPA đã chọn chủ đề cho ngày Dân số Thế giới 11/7 là “Quyền và lựa chọn là câu trả lời: Dù là bùng n

Bình yên trong gia đình: bảo vệ sức khỏe và quyền của phụ nữ và trẻ em gái - ngay cả trong đại dịch COVID-19

 10/08/2021

(Unfpa Việt Nam) Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo lực giới trên toàn cầu, một đại dịch trong lòng đại dịch COVID-19, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận định rằng hòa bình thế giới bắt đầu từ bình yên trong mỗi gia đình. Cứ ba phụ nữ lại có một người từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục trong đời. Hiện nay, trong bối cảnh các quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa và căng thẳng gia đình gia tăng thì bạo lực giới cũng trở nên phổ biến hơn. Mặt khác, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đang phải tạm gác sang một bên để các hệ thống y tế tập trung cho cuộc chiến chống COVID-19.

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

 16/07/2021

(Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026) Sáng ngày 15/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2021

 08/03/2021

Chiều ngày 8/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com