Danh sách thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An

 10/03/2023

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An gồm 29 thành viên, Trưởng Ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực là đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội và 27 thành viên Ban là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com