Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

 16/07/2021

(Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026) Sáng ngày 15/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng tham dự Hội nghị ở điểm cầu Nhà Quốc hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Quốc hội; các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành…và đại diện lãnh đạo tại các điểm cầu trực tuyến ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào công tác bầu cử

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự vào cuộc đầy trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước.


Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ nêu rõ, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 75 năm độc lập, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng vào cuộc sống; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2021-2025) và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân, vì dân. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững; đồng thời cuộc bầu cử luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước. Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho rằng: Cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu, với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn trong số gần 45 vạn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để bầu chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực, trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào công tác bầu cử. Trong bối cảnh khó khăn, tác động ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, hoặc thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn hăng hái tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc. Vì vậy, cử tri đi bầu lần này rất cao, đạt 99,60% tổng số cử tri cả nước.


Báo cáo tóm tắt Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử rất đặc biệt, một sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của Nhân dân cả nước và quốc tế, thể hiện ở những điểm cơ bản.

Thứ nhất: Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm độc lập, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thứ hai: Cuộc bầu cử diễn ra trong khó khăn, thử thách, khi mà cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân.

Thứ ba: Cuộc bầu cử được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân và cử tri cả nước.  

Thứ tư: Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay, với 69.523.277 cử tri và tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.939 cử tri (đạt 99,60%). Trong bối cảnh khó khăn, tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị hoặc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn tự nguyện, hăng hái, tích cực tham gia bỏ phiếu.

Thứ năm: Cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chủ động, chuyên nghiệp, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao, nắm bắt nhanh nhạy, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng pháp luật trong mọi tình huống phát sinh.  

Thứ sáu: Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được dư luận trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và truyền thông quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn và khát vọng vươn lên, vốn là những giá trị cơ bản làm nên sức mạnh Việt Nam, càng được trỗi dậy, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đề cập về kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết:  Trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật đối với 01 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01 thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%). Trong đó đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử: có 04 người trúng cử. Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Về cơ cấu thành phần: đại biểu là phụ nữ: 151 người (tỷ lệ 30,26%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng: 14 người (tỷ lệ 2,81%); đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước: 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 296 người (tỷ lệ 59,32%).

Về trình độ chuyên môn: trên đại học: 392 người, tỷ lệ 78,56% (trong đó: Tiến sĩ: 144 người, Thạc sĩ: 248 người); đại học: 106 người (tỷ lệ 21,24%); dưới đại học: 01 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm: Giáo sư: 12 người (tỷ lệ 2,40%), Phó Giáo sư: 20 người (tỷ lệ 4%). 

Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Các cơ cấu như tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% - cao nhất từ trước đến nay và đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của 02 dân tộc thiểu số rất ít người là Lự và Brâu. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt 30,26% - cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây. Với kết quả này, Việt Nam được nâng lên đứng thứ 51 trên thế giới, thứ 4 ở Châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.  

Cử tri cả nước đã thực hiện bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri cả nước đã thực hiện bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh. Trong đó, đại biểu là phụ nữ: 1.079 người (tỷ lệ 29,00%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 636 người (tỷ lệ 17,09%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 511 người (tỷ lệ 13,73%); đại biểu tái cử: 1.566 người (tỷ lệ 42,09%); đại biểu là người ngoài Đảng: 184 người; đại biểu tự ứng cử: 02 người. Về trình độ chuyên môn: tỷ lệ trên đại học 58,32%; đại học 39,75%; dưới đại học 1,93%.

HĐND cấp huyện bầu được 22.550 đại biểu. Trong đó, đại biểu là phụ nữ: 6.584 người (tỷ lệ 29,20%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 4.110 người (tỷ lệ 18,23%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 5.002 người (tỷ lệ 22,18%); đại biểu tái cử: 10.608 người (tỷ lệ 47,04%); đại biểu là người ngoài Đảng: 1.057 người; đại biểu tự ứng cử: 08 người. Về trình độ chuyên môn: tỷ lệ trên đại học 28,92%; đại học 66,39%; dưới đại học 4,69%.

HĐND cấp xã bầu được 239.788 đại biểu. Trong đó, đại biểu là phụ nữ: 69.487 người (tỷ lệ 28,98%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 49.286 người (tỷ lệ 20,55%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 88.324 người (tỷ lệ 36,83%); đại biểu tái cử: 129.458 người (tỷ lệ 53,99%); đại biểu là người ngoài Đảng: 28.092 người; đại biểu tự ứng cử: 51 người. Về trình độ chuyên môn: tỷ lệ trên đại học 2,56%; đại học 52,56%; dưới đại học 44,88%.

Về bầu cử thêm, bầu cử lại: Không có đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh nào phải tổ chức bầu cử thêm. Có 02 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện ở 02 tỉnh Kiên Giang và Quảng Ngãi phải tổ chức bầu thêm 02 đại biểu; sau khi tổ chức bầu cử thêm đã bầu được 02 đại biểu HĐND cấp huyện. Có 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ở 188 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 tỉnh, thành phố phải tổ chức bầu cử thêm. Số lượng đại biểu HĐND cần bầu cử thêm là 336 đại biểu; sau khi tổ chức bầu cử thêm đã bầu được 212 đại biểu HĐND cấp xã. Không có đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nào phải bầu cử lại. Có 05 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu cử lại 14 đại biểu; sau khi tổ chức bầu cử lại đã bầu đủ 14 đại biểu HĐND cấp xã.

Các Bộ, ngành và UBND các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, thay mặt Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một cuộc bầu cử rất đặc biệt, một sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của cả nước và quốc tế. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu sau 35 năm Đổi mới, Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức khi mà cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid -19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân.


 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Trong bối cảnh nêu trên và quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, trong phạm vi, thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã sớm ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021; chủ động phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về tổ chức cuộc bầu cử; tổ chức nhiều phiên họp Chính phủ và Thường trực Chính phủ, kịp thời ban hành các nghị quyết của Chính phủ, kết luận và Công điện của Thủ tướng Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Song song với việc tập trung chỉ đạo công tác bầu cử, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát diễn biến tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, quyết tâm, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép; vừa chỉ đạo sát sao, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid - 19 vừa tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...,bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia thực hiện “chống dịch như chống giặc” và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định cuộc sống và an toàn cho nhân dân, tạo động lực quan trọng để nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Về đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Cụ thể như: về thời gian bỏ phiếu đối với khu vực đạt tỉ lệ 100% cử trị trong danh sách đã đi bỏ phiếu; khoảng thời gian để địa phương in ấn tài liệu, phiếu bầu và niêm yết danh sách người ứng cử; quy định về cử tri đi bỏ phiếu nơi khác; về danh sách người ứng cử trong lần bầu cử thêm...

Cuộc bầu cử thành công đã tạo niềm tin tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh việc tiếp xúc cử tri phù hợp về số cuộc, số người tham gia, bằng hình thức trực tiếp, trực tuyển, qua phương tiện thông tin đại chúng, vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức 50.497 cuộc tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trình bày chương trình hành động vận động bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật.


 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về bầu cử theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia theo kế hoạch, đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận cao trong xã hội. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác bầu cử bằng hình thức trực tuyến và văn bản, rút ra 6 bài học kinh nghiệm và 05 kiến nghị, đã biểu dương, khen thưởng 191 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Tiếp cận từ góc nhìn của MTTQ Việt Nam cảm nhận sâu sắc 2 điều:

Một là, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, sự tham gia chủ động, tích cực, sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân..., chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thật sự là ý Đảng lòng dân, là niềm tin tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ của chúng ta. Niềm vui, niềm tin tưởng được nhân lên khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao. Điều đó không chỉ thể hiện uy tín của cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp cao mà còn là niềm tin của Nhân dân đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hai là, qua các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 ở nước ta, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở thấm nhuần sâu sắc thêm lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu:

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu

Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Từ đó, nhận thức sâu sắc thêm vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải nỗ lực hơn nữa, tin vào dân, dựa vào dân, thực sự là hạt nhân kết nối, lan tỏa, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, tìm ra nguyên nhân để đúc kết thành những kinh nghiệm quý và bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe tham luận của các tỉnh, thành phố về công tác bầu cử.


Đa số đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố đều đánh giá: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí phấn khởi, đồng thuận xã hội cao sau thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân nhằm xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân và vì dân.

Cuộc bầu cử kỳ diễn ra trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến hết sức khó lường, phức tạp. Song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh đã tập trung cao độ, vượt qua những khó khăn thách thức, tổ chức thành công rất tốt đẹp về mọi mặt, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đúng luật, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ khẳng định: Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, chất lượng, cơ cấu đại biểu đều vượt chỉ tiêu đặt ra, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. 

Một cuộc bầu cử với quy mô lớn nhất từ trước đến nay (gần 70 triệu cử tri cả nước) được tổ chức thành công với nhiều điểm mới trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử, nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước phải thực hiện cùng một lúc 03 nhiệm vụ là vừa tập trung ưu tiên cho phòng, chống đại dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư với diễn biến, tốc độ lây lan nhanh hơn, biến thể virus mới mạnh hơn và nguy hiểm hơn; vừa tiếp tục phục hồi và duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tập trung cao độ cho công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Hội nghị cũng làm rõ hơn về một số hạn chế, bất cập, như: Trong việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử một số nơi vẫn chưa bảo đảm số dư, vẫn còn một số trường hợp người ứng cử vi phạm pháp luật, cá biệt có nơi phải bầu lại, do bầu thiếu; một số văn bản hướng dẫn còn chậm, phải điều chỉnh; vẫn còn có những sai sót, nhầm lẫn không đáng có khi thực hiện các nghiệp vụ bầu cử… Những hạn chế, tồn tại nêu trên chỉ là cá biệt và đã được khắc phục, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Từ những thành công to lớn và một số hạn chế của cuộc bầu cử, Hội nghị cũng thống nhất cao với những bài học kinh nghiệm được rút ra, đó là:

Thứ nhất, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, sự tin tưởng của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai, có quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Song song với đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo trên cơ sở kế thừa bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước đây trong quá trình tổ chức thực hiện; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ ba, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nội dung phong phú, kết hợp các phương tiện truyền thống với ứng dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại. Bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tối đa vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Thứ tư, bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Lựa chọn thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử. 

Thứ năm, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế; phối hợp chặt chẽ các lực lượng quốc phòng, an ninh, dân phòng và sự ủng hộ của Nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở; đảm bảo tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật. Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ làm việc rất nghiêm túc, tích cực, tận tụy, nhạy bén và trách nhiệm cao của thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban giúp việc và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cùng đội ngũ cán bộ các cấp ở các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV để báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ, chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong cuộc bầu cử vừa qua. Đặc biệt là, trong khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành công của cuộc bầu cử lại càng cho thấy sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, hội tụ ở niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với với Đảng và Nhà nước. Cuộc bầu cử cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong dư luận trong và ngoài nước, được truyền thông quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đánh giá cao.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tạo điều kiện, quan tâm chỉ đạo sát sao cuộc bầu cử và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; xin ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức bầu cử ở các địa phương; sự chung sức, tích cực đồng hành của các cơ quan thông tấn, truyền thông trong nước và quốc tế; cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối; xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân và toàn thể cử tri đã thể hiện tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử.

Chúng ta vui mừng trước kết quả đạt được của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhưng đây mới chỉ là thành quả bước đầu để chúng ta vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải sớm bắt tay vào triển khai thực hiện. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành Hướng dẫn về tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện để các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương với không khí phấn khởi, tin tưởng, các chức danh được bầu, phê chuẩn đều đạt tín nhiệm rất cao. Tới đây, chúng ta cần tập trung vào tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định một số chương trình, kế hoạch lớn của nước ta cho 05 năm sắp tới như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021 cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới đây là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khoá XV, của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó cũng tác động trực tiếp và đánh dấu mức độ chuyển biến về chất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta.

Bước vào nhiệm kỳ mới, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lĩnh hội tư tưởng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chúng ta cần nhận thức rõ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp càng “phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới”./.

Bích Lan-Bùi Hùng

 

Có thế bạn quan tâm ?

Sở Lao động -TB&XH tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới trong chuyển đổi số; phòng chống bạo lực trên môi trường mạng cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

 26/07/2023

Từ ngày 25 – 26/7/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới trong chuyển đổi số; phòng chống bạo lực trên môi trường mạng cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cho 60 thành viên là Ban chấp hành hội người khuyết tật tỉnh, Ban chấp hành hội người khuyết tật của các huyện hội, chi hội, các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo Hội bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật tỉnh, Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Trung tâm

Lễ công bố Báo cáo “Cách tiếp cận Xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về Giới và tính dục”

 15/06/2023

Chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo “Cách tiếp cận Xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về Giới và tính dục”. Báo cáo chính sách là ấn phẩm của Dự án trao quyền Kinh tế cho phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Đối tác giữa chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Kiểm tra công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác trẻ em tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn

 20/06/2023

Từ ngày 19-20/6/2023, Đoàn kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh, Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn kiểm tra công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn 2 huyện

Tọa đàm, đối thoại về cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

 20/04/2022

Sáng 20/4/2022, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Đàn tổ chức Tọa đàm, đối thoại cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tại huyện Nam Đàn. Tham dự có đ/c Bùi Văn Hưng – PGĐ Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, đại điện ngành cấp tỉnh liên quan, Đ/c Vương Hồng Thái – Phó Chủ tịch TTr UBND huyện, Trưởng ban VSTBPN huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp huyện và hơn 100 cán bộ Hội

Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong tương lai phục hồi sau đại dịch và việc làm thông qua kỹ thuật số và tài chính bao trùm

 26/08/2021

(molisa.gov.vn) Đây là chủ đề chính của Hội nghị trực tuyến Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) diễn ra chiều 23/8, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 42. Chủ tịch Ủy ban Nữ nghị sĩ AIPA, bà Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, thành viên Hội đồng Lập pháp Brunei điều hành Hội nghị. Đoàn Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà

 22/08/2021

(molisa.gov.vn) Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, và chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, các cán bộ cơ sở tham gia quá trình hỗ trợ cách ly và giãn cách xã hội phòng chống COVID-19, Bộ LĐTBXH phối hợp UNICEF đưa ra tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

“Quyền và lựa chọn: Ưu tiên sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái”

 12/08/2021

(Unfpa Việt Nam) Đại dịch COVID-19 dai dẳng đã làm lộ ra những yếu điểm của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chỉ rõ những khoảng trống và thách thức trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS&SKTD). Việc giảm phân bổ nguồn lực cho những dịch vụ này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái. Vào thời điểm mang tính quyết định này, UNFPA đã chọn chủ đề cho ngày Dân số Thế giới 11/7 là “Quyền và lựa chọn là câu trả lời: Dù là bùng n

Bình yên trong gia đình: bảo vệ sức khỏe và quyền của phụ nữ và trẻ em gái - ngay cả trong đại dịch COVID-19

 10/08/2021

(Unfpa Việt Nam) Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo lực giới trên toàn cầu, một đại dịch trong lòng đại dịch COVID-19, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận định rằng hòa bình thế giới bắt đầu từ bình yên trong mỗi gia đình. Cứ ba phụ nữ lại có một người từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục trong đời. Hiện nay, trong bối cảnh các quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa và căng thẳng gia đình gia tăng thì bạo lực giới cũng trở nên phổ biến hơn. Mặt khác, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đang phải tạm gác sang một bên để các hệ thống y tế tập trung cho cuộc chiến chống COVID-19.

Triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2021

 08/03/2021

Chiều ngày 8/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Công bố Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực và xâm hại toàn quốc

 20/04/2021

Ngày 01/4/2021. Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan Liên Hợp Quốc và Bình đẳng giới (UN Women) đã lần đầu công bố cuốn “Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực và xâm hại toàn quốc”.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com