Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc

 12/10/2022

(Baonghean.vn) - Chiều 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2007 - 2022) và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thành, thị. 

Những kết quả tích cực

Sau khi Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày 29/11/2006, đã có nhiều văn bản chính sách cụ thể hóa được ban hành, được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và 2021 - 2030. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận có những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn vừa qua.

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc ảnh 2

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Sau 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, phụ nữ Nghệ An với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội của tỉnh, đang ngày càng tham gia sâu vào mọi hoạt động trong cộng đồng.

Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2025) đều đạt 30,8%, đưa Nghệ An nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc. Nhiều phụ nữ giữ vai trò chủ chốt ở các cấp, ngành; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, UBND, các sở, ngành các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ không ngừng tăng lên đã giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Lực lượng nữ doanh nhân và phụ nữ tham gia phát triển kinh tế ngày càng tăng. Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, trong lĩnh vực gia đình đã góp phần quan trọng đến sự phát triển bền vững, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống, xã hội.

Có được những kết quả tích cực đó là nhờ sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác phối hợp liên ngành, tạo ra sự đồng bộ, rộng khắp trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Cùng với đó, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, truyền thông nâng cao nhận thức, các cuộc phát động truyền thông bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được diễn ra với nhiều hình thức, đến với hầu hết các địa bàn toàn tỉnh, các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An vẫn còn 6/28 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng chưa đạt theo kế hoạch, gồm: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng; Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tỷ lệ các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên là nữ cán bộ, công chức, viên chức; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp; Tỷ lệ nữ thạc sĩ.

Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan có nơi, có lúc chưa đồng bộ và chưa chặt chẽ; vẫn còn những định kiến, phong tục, tập quán, rào cản trong việc nâng cao trình độ học vấn, giao tiếp, chia sẻ công việc gia đình đối với phụ nữ làm ảnh hưởng sâu sắc tới công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại địa phương, đơn vị.

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc ảnh 3

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: Minh Quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bình đẳng giới, các sở, ban, ngành, địa phương, các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bình đẳng giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển thông qua việc kịp thời các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ; thực hiện cơ chế, chính sách giải quyết việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ phát triển kinh tế…; khuyến khích các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức xây dựng, thực hiện các mô hình về bình đẳng giới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới…

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc ảnh 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng hoa, chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) cho đại diện nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức hội nghị đã tặng hoa, chúc mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tới các nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các đại biểu nữ dự hội nghị.

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc ảnh 5

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Quân

Có thế bạn quan tâm ?

Việt Nam có tỉ lệ nữ tham gia chính trị thuộc nhóm đứng đầu thế giới.

 05/04/2023

(molisa.gov.vn) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa thay mặt Chính phủ có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới năm 2022. Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến tháng 12/2022, có 15/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 50%, tăng 3,4% so với năm 2021.

Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 4 bậc

 04/04/2023

(molisa.gov.vn) Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2022, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2022 tăng 4 bậc so với năm 2021, trong đó các chỉ số về trao quyền cho phụ nữ, lĩnh vực sức khỏe và giáo dục có những bước tiến bộ rõ rệt. Đây là thông tin được nêu trong cuộc làm việc củaThường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2022 được tổ chức chiều ngày 03/4. Chủ nhiệm

Phá bỏ rào cản và trao quyền cho phụ nữ một cách toàn diện - cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam

 04/03/2023

(molisa.gov.vn) Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày 03/3/2023, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề “Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”. Sự kiện với sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và một số địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan của Liên Hợp quốc

Nghệ An chú trọng đa dạng hóa các loại hình truyền thông về bình đẳng giới

 06/03/2023

(Baonghean.vn) - Năm 2022, đa số chỉ tiêu về bình đẳng giới của Nghệ An đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của tỉnh vẫn còn những hạn chế, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương.

Bình đẳng giới để phát triển bền vững

 02/01/2023

(Baonghean.vn) - Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới, từ đó nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Nghệ An: Cụ thể hóa chủ trương về Bình đẳng giới

 22/12/2022

(baodansinh.vn) Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới trong quá trình chỉ đạo, điều hành. các chỉ tiêu về bình đẳng giới được lồng ghép trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Đánh dấu sự phát triển trên nhiều lĩnh vực

 21/12/2022

(Baodansinh.vn) Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh Nghệ An đã không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trên các lĩnh vực. Từ đó, phụ nữ Nghệ An đã khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển của địa phương.

Tháng 10 - Sôi nổi các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp

 30/10/2022

Trong tháng 10/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động về bình đẳng giới và hướng về kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc tại tỉnh Nghệ An

 17/06/2022

Ngày 17/6, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do đồng chí Nghiêm Xuân Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An để phục vụ đánh giá thực trạng triển khai thi hành Luật bình đẳng giới tại tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Nghệ An.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại

 10/03/2022

(nhandan.vn) Sáng 10/3, dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com