Nghệ An chú trọng đa dạng hóa các loại hình truyền thông về bình đẳng giới

 06/03/2023

(Baonghean.vn) - Năm 2022, đa số chỉ tiêu về bình đẳng giới của Nghệ An đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của tỉnh vẫn còn những hạn chế, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương.

Chiều 6/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.
23/25 ch tiêu đạt và vượt kế hoch
Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, năm 2022, trong điều kiện chịu ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai, mưa lũ diễn biễn phức tạp, công tác bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thường xuyên và sâu rộng trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan thường trực đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản trọng tâm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Trung ương đề ra; góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ Nghệ An, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của gia đình, cộng đồng và xã hội.
Nhờ đó, có 23/25 chỉ tiêu về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, hỗ trợ một trong các dịch vụ cơ bản đạt 94,4% (đạt 145% kế hoạch); tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn là 90,2% (đạt 180,4% kế hoạch); tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học là 98,21% (đạt 100,7%)…
 
Diễu hành hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh (nhất là người đứng đầu) chưa thật tâm huyết đối với công tác này. Một số ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành, địa phương chưa hoạt động thường xuyên; một số cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, địa phương chưa thật sâu sát trong việc tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương nên chất lượng, kết quả hoạt động chưa cao.
Nguồn lực đầu tư cho các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Kinh phí bố trí cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại một số ngành, địa phương, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Năm 2022, có 2/25 chỉ tiêu về bình đẳng giới chưa đạt so với kế hoạch năm đề ra (chiếm tỷ lệ 8%).
Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại các ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động này.
Tăng cường truyn thông, nâng cao nhn thc và trách nhim
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030… Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch có yếu tố lồng ghép giới trong kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn mới, y tế, giáo dục, việc làm, trong thẩm định các dự án đầu tư.
  
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Quân
Cùng với đó, cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, nhất là đối tượng lãnh đạo quản lý, nam giới. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Bên cạnh đó, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.
Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về các giải pháp nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các địa phương; đào tạo kỹ năng truyền thông, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, kết nối dịch vụ và kỹ năng làm việc với người có hành vi gây bạo lực giới.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; nữ lãnh đạo, quản lý; nữ trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động...
Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Minh Quân.
Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Minh Quân

Có thế bạn quan tâm ?

Việt Nam có tỉ lệ nữ tham gia chính trị thuộc nhóm đứng đầu thế giới.

 05/04/2023

(molisa.gov.vn) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa thay mặt Chính phủ có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới năm 2022. Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến tháng 12/2022, có 15/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 50%, tăng 3,4% so với năm 2021.

Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 4 bậc

 04/04/2023

(molisa.gov.vn) Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2022, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2022 tăng 4 bậc so với năm 2021, trong đó các chỉ số về trao quyền cho phụ nữ, lĩnh vực sức khỏe và giáo dục có những bước tiến bộ rõ rệt. Đây là thông tin được nêu trong cuộc làm việc củaThường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2022 được tổ chức chiều ngày 03/4. Chủ nhiệm

Phá bỏ rào cản và trao quyền cho phụ nữ một cách toàn diện - cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam

 04/03/2023

(molisa.gov.vn) Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày 03/3/2023, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề “Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”. Sự kiện với sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và một số địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan của Liên Hợp quốc

Bình đẳng giới để phát triển bền vững

 02/01/2023

(Baonghean.vn) - Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới, từ đó nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Nghệ An: Cụ thể hóa chủ trương về Bình đẳng giới

 22/12/2022

(baodansinh.vn) Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới trong quá trình chỉ đạo, điều hành. các chỉ tiêu về bình đẳng giới được lồng ghép trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Đánh dấu sự phát triển trên nhiều lĩnh vực

 21/12/2022

(Baodansinh.vn) Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh Nghệ An đã không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trên các lĩnh vực. Từ đó, phụ nữ Nghệ An đã khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển của địa phương.

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc

 12/10/2022

(Baonghean.vn) - Chiều 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2007 - 2022) và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

Tháng 10 - Sôi nổi các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp

 30/10/2022

Trong tháng 10/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động về bình đẳng giới và hướng về kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc tại tỉnh Nghệ An

 17/06/2022

Ngày 17/6, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do đồng chí Nghiêm Xuân Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An để phục vụ đánh giá thực trạng triển khai thi hành Luật bình đẳng giới tại tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Nghệ An.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại

 10/03/2022

(nhandan.vn) Sáng 10/3, dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com