Nghệ An: Công tác bình đẳng giới chuyển biến tích cực và toàn diện

 11/10/2022

(laodongvacongdoan.vn) 15 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương và Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2007 – 2022), các cấp, các ngành, cán bộ, Nhân dân Nghệ An đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đề ra về công tác BĐG; tạo bước chuyển biến đồng bộ và hiệu quả.

Triển khai kịp thời và sâu rộng

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” (VSTBPN) tỉnh Nghệ An cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước và Luật BĐG năm 2006, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện để triển khai đến các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân với những chỉ tiêu, nội dung và nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình của tỉnh.

Cụ thể như: Chương trình hành động số 16/Ctr-TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 14/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BĐG; Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BĐG; các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh các giai đoạn 2011-2015; 2016-2020; 2021-2030.

Công tác bình đẳng giới ở Nghệ An: chuyển biến tích cực và toàn diện
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” đánh giá Nghệ An đã triển khai kịp thời và sâu rộng công tác BĐG. Ảnh: THANH NGA

Cùng với đó là việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân trong cộng đồng, các gia đình, mỗi cá nhân và toàn xã hội đối với công tác BĐG và VSTBPN trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử như việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hoạt động VSTBPN và công tác BĐG hằng tháng trên Báo Nghệ An, hàng tuần trên Đài PTTH Nghệ An và Trang Thông tin điện tử của Sở LĐ-TB&XH, của Ban VSTBPN tỉnh. Tổ chức Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, chiến dịch truyền thông về BĐG, “Đối thoại chính sách về BĐG", Toạ đàm – đối thoại các chuyên đề, chuyên sâu về BĐG tại các huyện, thành, thị và tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ...

Hay tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền lưu động về pháp luật phòng chống mua bán người, phòng chống tảo hôn bằng tiếng Kinh, Thái, Mông tại các huyện miền núi Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn; các cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BĐG” với 25 ngàn thí sinh tham dự; các hội thi “Hòa giải viên giỏi”, “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh thu hút trên 300 nghìn lượt người tham gia, …

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, công tác BĐG cũng được lồng ghép triển khai thực hiện, trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thường xuyên, hằng năm ở các cấp, các ngành, các địa phương.

“Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai chính sách, pháp luật BĐG đã được chú trọng thực hiện và phát huy hiệu quả; các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động lồng ghép công tác này với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị mình” - đồng chí Bùi Đình Long nhận xét.

Đơn cử như, tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các trường cao đẳng, đại học, đóng trên địa bàn tỉnh đều thành lập Ban VSTBPN tại đơn vị do đồng chí giám đốc hoặc thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban; 100% các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn đều thành lập Ban VSTBPN do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cùng cấp làm trưởng ban, tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác BĐG và VSTBPN trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị.

Công tác bình đẳng giới ở Nghệ An: chuyển biến tích cực và toàn diện
Các lễ phát động Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của các cấp ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Ảnh: THANH NGA

Cụ thể như, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn về lồng ghép giới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cho hơn 3.000 cán bộ chủ chốt, cốt cán các sở, ngành. Sở Tư pháp ký kết chương trình phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2015 – 2020, xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các bên trong công tác rà soát, quản lý đăng ký khai sinh, quản lý hộ tịch đặc biệt là đối với trẻ em nữ tại các khu vực biên giới; tổ chức hơn 359 hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật với sự tham gia hơn 71.000 lượt người tham dự.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, trường học phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về “BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; lồng ghép thực thi pháp luật, chính sách về BĐG; gặp mặt trao đổi, chia sẻ trong công tác BĐG, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại các đơn vị trường học, xây dựng trường học an toàn thân thiện.

Công tác bình đẳng giới ở Nghệ An: chuyển biến tích cực và toàn diện
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa cho lao động nữ. Ảnh: MAI LIỄU

Hay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an, Toà án nhân dân tỉnh trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và kiểm sát giải quyết các vụ án có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, các tội phạm xâm phạm nhân phẩm phụ nữ, bạo lực gia đình. Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho 620 lượt cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác BĐG và VSTBPN công an các đơn vị, địa phương và hơn 1.300 lượt CBCS về những kiến thức cơ bản, chính sách pháp luật BĐG và công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Còn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham gia quản lý nhà nước về BĐG thông qua những hoạt động giám sát và phản biện những chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ - trẻ em; đề xuất những chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ thông qua các hội nghị, hội thảo góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách của địa phương như: quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; bảo vệ danh dự, nhân phẩm của phụ nữ trước những tác động xấu của các tệ nạn xã hội; bảo đảm cơ hội tham gia, đóng góp của phụ nữ trong xã hội, gia đình và tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền và trách nhiệm pháp lý của công dân, ...

Chuyển biến tích cực và toàn diện

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, sau 15 năm thực hiện Luật BĐG, không chỉ đạt và vượt kế hoạch đề ra của 16 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG, giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và năm 2021 có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, kết quả lồng ghép giới vào các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể như, trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp trong các nhiệm kỳ đại hội đều tăng, tính đến hết năm 2021, nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỷ lệ 27,71%; cấp huyện đạt tỷ lệ 31,25%; cấp xã đạt 29,97% đều cao hơn so với nhiệm kỳ 2016 – 2021; tỷ lệ chính quyền địa phương cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 66,67%; tỷ lệ chính quyền địa phương cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 46,3%, đạt 132% kế hoạch đề ra, ...

Việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo đã từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, cán bộ nữ ngày càng được tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng ở những vị trí chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, chủ trương phát triển và mở rộng các khu công nghiệp của tỉnh và đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 31 - 33 ngàn lao động, trong đó tỷ lệ nữ đạt 38,38%; tạo điều kiện, cơ hội cho số phụ nữ khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng đô thị, ngày càng tăng lên.

Công tác bình đẳng giới ở Nghệ An: chuyển biến tích cực và toàn diện
Hàng nghìn lao động nữ khu vực nông thôn đã được quan tâm, giải quyết việc làm (Hình ảnh xưởng may ở huyện miền núi Quỳ Châu). Ảnh: THÀNH CHUNG

Hay trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi 15-60 đạt ngang bằng với nam của toàn tỉnh là 91,99%, trong đó tỷ lệ biết chữ của người dân tộc thiểu số là 91,86%. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ nữ học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 30,61%; tỷ lệ nữ thạc sỹ đến năm 2020 đạt tỷ lệ 43,8%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là 33,8%; tỷ lệ phụ nữ có thai được khám đủ 3 lần/3 kỳ thai nghén đạt 85,9%.

Còn trong lĩnh vực gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới, nam giới đã có sự chia sẻ với nữ và dành thời gian tham gia nhiều hơn vào các công việc của gia đình; kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá 175 vụ, bắt giữ 218 đối tượng có hành vi mua bán người; giải cứu 238 phụ nữ và trẻ em, trong đó tỷ lệ nạn nhân được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng đến 31/12/2021 là 87,5%...

Nhận định về kết quả triển khai thực hiện công tác BĐG tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chia sẻ: “Từ việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về BĐG vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, gia đình và giữ vững quôc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh”.

Có thế bạn quan tâm ?

Cơ hội trúng cử của nữ ứng cử viên - Phân tích từ kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV

 16/08/2021

(Hội LHPN Việt Nam) - Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV đã diễn ra thành công, trong đó phải kể đến thành tích đạt tỷ lệ nữ đại biểu lên đến 30,26% - cao nhất kể từ Quốc hội khóa VI trở lại đây. Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đã tăng cả về chất lượng và số lượng, dự đoán sẽ mang đến nhiều đóng góp tích cực cho Quốc hội và đất nước. Để có thể duy trì và phát huy kết quả này, cần giải quyết những hạn chế liên quan đến kết hợp cơ cấu ứng cử viên và sắp xếp ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử.

Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

 25/07/2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý

 20/07/2021

Công tác bình đẳng giới nói chung và công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Việt Nam đã có một khung pháp lý khá đầy đủ để bảo đảm quyền của phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tham chính. Tuy nhiên, để hướng tới việc bình đẳng giới thực chất, đòi hỏi người đứng đầu các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải cùng nhau hành động.

Nghệ An có 1590 nữ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cấp

 21/11/2019

Đó là thông tin được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết đánh giá hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2019 được tổ chức sáng 21/11. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB &XH, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành, Hội phụ nữ các cấp...

Bình đẳng giới: Nhìn từ công tác cán bộ nữ ở Nghệ An

 22/11/2019

Mục tiêu số 1 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011-2020 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm công tác cán bộ nữ, từ tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và chính sách cán bộ.

Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử

 24/05/2019

Sáng nay (24/5/2019), tại thành phố Vinh, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử.

Lựa chọn cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc để bố trí, sử dụng hợp lý

 24/05/2019

Tiếp tục lựa chọn, phát hiện những cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội. Đó là ý kiến của đồng chí Võ Thị Minh Sinh –Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công tác cán bộ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 06/05/2019

TCCSĐT - Trong nhiều năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ và công tác cán bộ nữ, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,

UBQG Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2018

 06/05/2019

Ở Nghệ An, thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhờ đó đội ngũ cán bộ nữ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, thực tiễn công tác cán bộ nữ vẫn còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com