Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em

 28/11/2022

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em"; tập huấn cán bộ cấp tỉnh, huyện theo Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới.

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 1

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp phụ nữ 11 huyện thuộc Dự án 8. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, Dự án 8 được triển khai ở 11 huyện, 76 xã, 588 thôn, bản thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳnh Lưu.

Trong đó, chỉ đạo điểm tại 7 xã: Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Yên Na (Tương Dương), Môn Sơn (Con Cuông), Châu Thái (Quỳ Hợp),Châu Hội (Quỳ Châu), Tri Lễ (Quế Phong), Ngọc Lâm (Thanh Chương).

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 3
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trực tiếp hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng của Dự án 8 tới các đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với trách nhiệm là cơ quan được phân công chủ trì triển khai Dự án 8, trên cở sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã khẩn trương xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, năm 2022 đã xây dựng 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật trong đó, có các nội dung về việc tổ chức các chương trình tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã theo chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới; tập huấn chương trình 3 cho cán bộ thôn, bản, người uy tín.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng bằng cách xây dựng các tổ, nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng; Thực hiện chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

Tham gia hội nghị, các đại biểu được tập huấn về các nội dung chính gồm: Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp phụ nữ 11 huyện thuộc Dự án 8. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, Dự án 8 được triển khai ở 11 huyện, 76 xã, 588 thôn, bản thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳnh Lưu.

Trong đó, chỉ đạo điểm tại 7 xã: Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Yên Na (Tương Dương), Môn Sơn (Con Cuông), Châu Thái (Quỳ Hợp),Châu Hội (Quỳ Châu), Tri Lễ (Quế Phong), Ngọc Lâm (Thanh Chương).

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 3
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trực tiếp hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng của Dự án 8 tới các đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với trách nhiệm là cơ quan được phân công chủ trì triển khai Dự án 8, trên cở sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã khẩn trương xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, năm 2022 đã xây dựng 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật trong đó, có các nội dung về việc tổ chức các chương trình tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã theo chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới; tập huấn chương trình 3 cho cán bộ thôn, bản, người uy tín.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng bằng cách xây dựng các tổ, nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng; Thực hiện chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

Tham gia hội nghị, các đại biểu được tập huấn về các nội dung chính gồm: Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 1

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp phụ nữ 11 huyện thuộc Dự án 8. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, Dự án 8 được triển khai ở 11 huyện, 76 xã, 588 thôn, bản thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳnh Lưu.

Trong đó, chỉ đạo điểm tại 7 xã: Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Yên Na (Tương Dương), Môn Sơn (Con Cuông), Châu Thái (Quỳ Hợp),Châu Hội (Quỳ Châu), Tri Lễ (Quế Phong), Ngọc Lâm (Thanh Chương).

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em ảnh 3
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trực tiếp hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng của Dự án 8 tới các đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với trách nhiệm là cơ quan được phân công chủ trì triển khai Dự án 8, trên cở sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã khẩn trương xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, năm 2022 đã xây dựng 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật trong đó, có các nội dung về việc tổ chức các chương trình tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã theo chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới; tập huấn chương trình 3 cho cán bộ thôn, bản, người uy tín.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng bằng cách xây dựng các tổ, nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng; Thực hiện chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

Tham gia hội nghị, các đại biểu được tập huấn về các nội dung chính gồm: Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Có thế bạn quan tâm ?

DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới

 07/03/2023

(molisa.gov.vn) Với chủ đề “DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới”, Liên hợp quốc kêu gọi các chính phủ, các nhà hoạt động và khu vực tư nhân cùng nỗ lực để làm cho thế giới kỹ thuật số an toàn hơn, toàn diện hơn và công bằng hơn.Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023 “DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới” phù hợp với chủ đề ưu tiên cho Phiên họp thứ 67 sắp tới của Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW-67), “Đổi mới và thay đổi công nghệ, và giáo dục trong thời đại kỹ thuật số để

Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

 03/12/2022

(Baonghean.vn) - Sáng 3/12, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản.

Bạo hành gia đình - Nỗi đau còn đó

 25/08/2016

Bạo hành gia đình - Nỗi đau còn đó

Nghệ an với việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới trong gia đình

 01/07/2015

Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, thực hiện. Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Nghệ An đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề gốc rễ dẫn đến bất bình đẳng giới trong gia đình.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com