Số / Ký hiệu văn bản
172/KH-UBND
Ngày ban hành
31/03/2020
Trích yếu nội dung
Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
Loại văn bản
Người ký duyệt
Bùi Đình Long
Tài liệu đính kèm
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com