Số / Ký hiệu văn bản
95/BC-UBND
Ngày ban hành
21/02/2020
Trích yếu nội dung
Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019
Loại văn bản
Người ký duyệt
Bùi Đình Long
Tài liệu đính kèm
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com