Số / Ký hiệu văn bản
28/NQ-CP
Ngày ban hành
03/03/2021
Trích yếu nội dung
Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Loại văn bản
Người ký duyệt
Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com