Số / Ký hiệu văn bản
02/2007/QH12
Ngày ban hành
21/11/2007
Trích yếu nội dung
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008
Loại văn bản
Người ký duyệt
Nguyễn Phú Trọng
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com