Số / Ký hiệu văn bản
73/2006/QH11
Ngày ban hành
29/11/2006
Trích yếu nội dung
Luật Bình đẳng giới của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10, số 73/2006/QH11, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2009. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007
Loại văn bản
Người ký duyệt
Nguyễn Phú Trọng
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com