Số / Ký hiệu văn bản
85/2015/QH13
Ngày ban hành
25/06/2015
Trích yếu nội dung
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015
Loại văn bản
Người ký duyệt
Nguyễn Sinh Hùng
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com