Số / Ký hiệu văn bản
219/KH-UBND
Ngày ban hành
24/04/2020
Trích yếu nội dung
Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng, triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Loại văn bản
Người ký duyệt
Bùi Đình Long
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com