Số / Ký hiệu văn bản
379/KH-UBND
Ngày ban hành
13/07/2021
Trích yếu nội dung
Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030
Loại văn bản
Người ký duyệt
Bùi Đình Long
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com