Số / Ký hiệu văn bản
Hiến pháp
Ngày ban hành
28/11/2013
Trích yếu nội dung
Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Loại văn bản
Người ký duyệt
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com