Số / Ký hiệu văn bản
Công ước
Ngày ban hành
18/12/1979
Trích yếu nội dung
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women (Cedaw) Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia Công ước vào 29/7/1980 phê chuẩn vào 27/11/1981.
Loại văn bản
Người ký duyệt
Nội dung:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 598 899
Email: banvstbpnnghean@gmail.com