Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Xây dựng và nhân rộng mô hình “ Phụ nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp” và “Câu lạc bộ nữ doanh nhân” Năm 2019
News Post 10/12/2019 12:00:00 a.m.
Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là một lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ những người tham gia và lao động, sản xuất tạo ra của cải vật chất xây dựng xã hội. Phụ nữ Việt Nam ngày nay có mặt trong hầu hết các trận tuyến phát triển kinh tế - xã hội và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Chúng ta đều có thể nhận thấy rằng, rất khó có thể xóa bỏ đói nghèo, gia tăng sự thịnh vượng và phát triển bển vững của xã hội nếu phụ nữ không được trao quyền và tham gia đầy đủ trong nền kinh tế. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chủ trương, chính sách nhằm xóa bỏ những rào cản, khuyến khích phụ nữ tham gia vào nền kinh tế, đồng thời, đảm bảo điều kiện lao động tốt cho phụ nữ. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010 – 2020 đưa ra mục tiêu “Không ngừng nâng cao năng lực nhằm bảo đảm sự tham gia ra quyết định của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế…”.

Từ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề lao động, việc làm, đặc biệt là thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, trong đó, để giúp phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự và phát triển doanh nghiệp; Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020; Quyết định 304/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng LĐ-TB&XH phê duyệt danh sách các đơn vị, địa phương triển khai các mô hình thuộc Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Nghệ An đã  triển khai thí điểm xây dựng các mô hình “ Phụ nữ Khởi sự và phát triển doanh nghiệp” và “ Câu lạc bộ nữ doanh nhân” trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu, mô hình được xây dựng tại huyện Quỳ Hợp, huyện Nghi Lộc và Thành phố Vinh, đã nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của nhiều phụ nữ có nhu cầu khởi sự hoặc phát triển doanh nghiệp. Hiện, mô hình đã thu hút hơn 90vnữ doanh nhân trên địa bàn các địa phương tham gia vào các câu lạc bộ, và hàng trăm phụ nữ có ý tưởng sáng tạo, khởi sự để thành lập doanh nghiệp.

Với việc đề ra mục đích, yêu cầu để mô hình: Tạo thêm kênh kết nối, hỗ trợ các nữ doanh nhân hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực cùng phát triển, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật; tăng cường các cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực của các thành viên; tương trợ những khó khăn, hoạn nạn; tham gia thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Đồng thời khuyến khích các địa phương, tổ chức liên quan huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để nhân rộng mô hình tại địa bàn địa phương. Mô hình tại các địa phương được hoạt động dựa trên các nguyên tắc: Hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cùng nhau phát triển; Các thành viên tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cùng nhau phát triển; Hoạt động của Câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung mang tính thiết thực, hấp dẫn và sinh động; không có nội dung xuyên tạc và vi phạm pháp luật nhà nước, an ninh quốc gia và hoạt động tôn giáo; khuyến khích các ý tưởng mới về hình thức hoạt động.

Sở Lao động – Thương binh và xã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan  hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các Ban Chủ nhiệm mô hình, câu lạc bộ quan tâm đề xuất các nội dung, kế hoạch, thực hiện cụ thể để triển khai có chất lượng mô hình. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc Đối  thọai chính sách, Diễn đàn về “ Phụ nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp”; sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ theo chuyên đề nhằm trau dồi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động kinh doanh; cập nhật kiến thức về pháp luật chính sách có liên quan; trao đổi về các xu thế kinh doanh, các cơ hội, thách thức và bàn giải pháp tháo gỡ; Hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại phòng hỗ trợ phụ nữ quảng bá sản phẩm; Tập huấn nâng các các kỹ năng mềm trong điều hành, quản lý doanh nghiệp; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mô hình và vai trò của doanh nhân nữ trong nền kinh tế, trong gia đình và ngoài xã hội; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện tại cộng đồng....

Các địa phương triển khai thực hiện mô hình, các tổ chức Hội Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ sở đã tích cực phối hợp, quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình. Trong đó, chú  trọng đến công tác triển khai các hoạt động, nội dung sinh hoạt đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ đã duy trì sinh hoạt theo định kỳ hàng quý, đề ra hoạt động hỗ trợ doanh nhân nữ về chính sách đối với hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách thuế, vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, giải pháp liên kết, tiêu thụ chuỗi sản phẩm. Đến nay, nhiều doanh nghiệp mới thành lập bước đầu đã đi vào hoạt động, tạo thêm sản phẩm, đăng ký thương hiệu, tạo mối liên kết, hỗ trợ giữ các tổ sản xuất, hợp tác xã… đặc biệt, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Các doanh nghiệp nữ trong câu lạc bộ đều chấp hành nghiêm túc pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là phụ nữ, một mặt phải đảm đương công việc của một lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, mặt khác vừa phải chu toàn mọi việc trong gia đình với vai trò là người vợ, người mẹ nên quỹ thời gian của các thành viên gần như rất ít, song các chị vẫn sắp xếp và duy trì hoạt động câu lạc bộ. Các hội viên luôn coi đây như “mái nhà chung” chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tăng cường mối liên kết trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp cùng phát triển.

 

Giống như nhiều địa phương trên cả nước, phụ nữ tỉnh Nghệ An ta chiểm tỷ lệ lớn trong nông nghiệp, năng lực tham gia và cạnh tranh của phụ nữ trong các hoạt động và phát triển kinh tế, thương mại khác đang bị hạn chế bởi thiếu cơ hội tiếp cận với tài chính, công nghệ và các nguồn lực cần thiết khác. Tuy vậy, những điểm sáng và tín hiệu vui từ việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “ Phụ nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp”, “Câu lạc bộ nữ doanh nhân” năm 2019 đã thúc đẩy và khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần đạt chỉ tiêu đề ra trong  Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới của tỉnh :         “ Đến năm 2020 tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30%”. Từ đó, góp phần quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020./.


Tin bài khác

Sáng ngày 07/4/2019, tại phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Hội nghị triển khai và Lễ ra mắt mô hình “Câu lạc bộ Nữ công nhân nhà trọ”. Tham dự chương trình có Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị xã Hoàng Mai, Đảng ủy, Chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường Quỳnh Xuân cùng đông đảo nữ công nhân đang ở trọ trên địa bàn Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai.
Sáng ngày 29/8/2019, Sở LĐ-TBXH tỉnh nghệ An phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Vinh tổ chức ra mắt CLB kết nối “nữ doanh nhân”, diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là một lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ những người tham gia và lao động, sản xuất tạo ra của cải vật chất xây dựng xã hội. Phụ nữ Việt Nam ngày nay có mặt trong hầu hết các trận tuyến phát triển kinh tế - xã hội và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
Ngày 15/3/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN tổ chức lễ trao giải chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”
(LĐXH)- Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Nghệ An xác định tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có lao động nữ, là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập và góp phần vào xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: