Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2021
News Post 2/08/2021 12:00:00 a.m.
Chiều ngày 8/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

 

Năm 2020, Nghệ An cũng như nhiều địa phương trong nước chịu ảnh hưởng thiên tai, của dịch bệnh Covid 19, kinh tế xã hội của tỉnh nhà theo đó cũng chịu tác động không nhỏ, tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kết thúc năm 2020 kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ vẫn thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nội dung đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

UBND tỉnh ban hành các văn bản trọng tâm phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh nhà và yêu cầu, nhiệm vụ trung ương đề ra; Công tác truyền thông được đẩy mạnh, tăng cường trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, đại biểu cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016 – 2020; công tác tập huấn, phối hợp triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, nhận thức về bình đẳng giới của người dân ngày càng được nâng lên.

Chủ trì Hội nghị

Công tác cán bộ nữ tiếp tục có những kết quả nổi bật. Số lượng nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể: Cấp tỉnh: 12 nữ/64 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm tỉ lệ 18,75% cao hơn 7,45% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cấp huyện: 152 nữ/784 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm tỉ lệ 19,4% cao hơn 2,9% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cấp cơ sở: 1779 nữ/6979 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiếm tỉ lệ 25,5% cao hơn 6% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBPN tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được và đồng thời khẳng định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công thì công tác này vẫn còn những tồn tại hạn chế như vấn đề bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân, gia đình, cộng đồng; một số ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác BĐG, VSTBPN; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý tăng nhưng chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lương phụ nữ; kinh phí dành cho công tác BĐG, các hoạt động VSTBPN còn nhiều hạn chế, nhất là ở cơ sở…

Đ/c Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu

 

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đồng tình với kế hoạch mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã đặt ra, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm quản lý trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện các thể chế, quy định về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Đồng thời, đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Đặc biệt, chú trọng truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn chị em phụ nữ cần tích cực, chủ động, mạnh dạn, tự tin hơn nữa trong triển khai các hoạt động và cần có tiếng nói riêng để kịp thời phản ánh những tâm tư, khó khăn, để giúp cho Ban Vì sự tiến bộ các cấp hoạt động có hiệu quả đồng thời khẳng định được vai trò, vị thế của lực lượng phụ nữ.

Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng các chị là nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.   

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự


Tin bài khác

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: