Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An từng bước xóa bỏ bạo lực giới trong gia đình
News Post 30/10/2018 12:00:00 a.m.
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nghệ An từng bước xóa bỏ bạo lực giới trong gia đình
02:08 PM 05/07/2017
(LĐXH)- Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
 
Nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, như: Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015; Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"; Kế hoạch về việc thực hiện đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Tuyên truyền về bình đẳng giới trong gia đình được Nghệ An đặc biệt quan tâm
Bên cạnh đó các Sở, ngành liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, như: Sở Văn hoá - Thể thao ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; Kế hoạch xây dựng mô hình “Xây dựng hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu thập  thông tin, dữ liệu, khung đánh giá theo dõi và lập kế hoạch để có cơ sở giải quyết bạo lực gia đình trên cơ sở giới.
Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và xây dựng, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực. Đồng thời, triển khai, thực hiện các hoạt động can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình.
Sở Lao động-TB&XH thí điểm xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại các huyện, thành, thị. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân buôn bán được tiếp cận với các cơ hội cải thiện cuộc sống thông qua dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ về giáo dục và giới thiệu vay vốn tín dụng, tạo điều kiện cho nạn nhân của nạn buôn bán người tái hòa nhập cộng đồng.
Công an tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người. Sở Tư  pháp tiến hành điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách người di cư tự do, kết hôn không giá thú tại 02 xã thuộc huyện Quế Phong để bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ và trẻ em các xã vùng biên.
Kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (2007 – 2017) cho thấy: Tỷ lệ nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý, sức khoẻ trong giai đoạn 2007-2010 là 45,5%, giai đoạn 2011-2015 là 49,07%. Đến tháng 12/2016 tỷ lệ này là 57,3%/47,7 KH năm, vượt KH năm (120%) và vượt 114% KH giai đoạn 2016-2020.
Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực, trong giai đoạn 2007-2010 là 54,6%, giai đoạn 2011-2015 là 57,56%. Đến tháng 12/2016 tỷ lệ này là 66,2%/65% KH năm, vượt KH năm (101%) và  đạt 77,88% KH giai đoạn 2016-2020.
Giai đoạn 2007-2010, có tổng số 38 nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua giải cứu, trao trả, trong đó tỷ lệ nạn nhân được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng là 44,7%. Giai đoạn 2011-2015, số nạn nhân này là 130 người, trong đó 82% được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng. Đến tháng 12/2016, tỷ lệ nạn nhân này được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng đạt 90%/85% KH năm, vượt KH năm (101%) và đạt 90% KH giai đoạn 2016-2020.

Các đơn vị chức năng Nghệ An tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2016
Kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016 cũng cho thấy, Nghệ An đã bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới: Tỷ lệ nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện tư vấn về pháp lý, sức khỏe đạt tỷ lệ 120% kế hoạch năm. Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại cơ sở y tế về phòng, chống bạo lực gia đình đạt 101,8% kế hoạch năm. Tỷ lệ nạn nhân bị buôn bán trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 105,9% kế hoạch năm.
Cũng trong năm 2016, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 - 15/12/2016 với chủ đề Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"Tuy lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã có sức lan tỏa tới cộng đồng và người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được phổ biến đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khó khăn...
Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An: Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã  tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó có tác động tích cực đến mỗi người dân, gia đình và cộng đồng.
Nguyên nhân đạt đạt được những thành quả trên xuất phát từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chú trọng tuyên tuyền về đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam. Lồng ghép Ban chỉ đạo Công tác gia đình với Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở; duy trì thực hiện hiện tốt các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay Nghệ An vẫn còn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới mà đối tượng chịu tác động chính là phụ nữ.  Có địa phương còn xảy ra tình trạng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán. Tình trạng sinh con thứ ba trở lên, mất cân bằng giới tính… đang có chiều hướng gia tặng ở một số vùng, miền, địa phương. Việc rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nam so với nữ xuống 2 lần chưa thu thập được số liệu đầy đủ để đánh giá.
Để nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trong gia đình, thời gian tới Nghệ An tiếp tục tập trung vào nhóm vấn đề liên quan đến quan niệm và định kiến xã hội về nam giới và phụ nữ; bất bình đẳng giới trong gia đình được quan tâm giải quyết từ việc nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đồng thời tăng cường ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với việc phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới./.


Tin bài khác

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: