Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Lựa chọn cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc để bố trí, sử dụng hợp lý
News Post 24/05/2019 12:00:00 a.m.
Tiếp tục lựa chọn, phát hiện những cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội. Đó là ý kiến của đồng chí Võ Thị Minh Sinh –Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(Báo Nghệ An) Chiều 24/5, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Kế tiếp nội dung Hội thảo "Tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử" được tổ chức sáng nay (24/5), tại hội nghị chuyên đề dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung một số vấn đề về công tác cán bộ nữ.

Những vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi là việc tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ nữ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử. Cùng với đó là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt. Ở Nghệ An, việc quy hoạch cán bộ đang được thực hiện theo nguyên tắc có sự tham gia của nữ giới trẻ tuổi và người dân tộc thiểu số. Quá trình luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách cán bộ có sự ưu tiên cho nữ giới.

Tiếp đến, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu về hệ thống các văn bản về công tác cán bộ nữ, bao gồm các chỉ thị, chương trình hành động. Những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác cán bộ nữ.

Đó là Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 07 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới; Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ có triển vọng…

Trên thực tế, ở Nghệ An tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 30,8%/, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,5%, cấp huyện là 29,2%, cấp xã 28,1%; tỷ lệ các sở, ban, ngành và UBND các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ cấp tỉnh đạt 42,86%, cấp huyện 76,19%, cấp xã 34,38%.

Về giải pháp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: “Cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ. Lựa chọn, phát hiện những cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc đã được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, nhất là những người đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội”.

Đồng thời, xây dựng cấp ủy các cấp có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức cách mạng, gương mẫu về mọi mặt. Kịp thời sơ kết, tổng kết, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng và tham mưu các văn bản liên quan đến công tác cán bộ nữ…

Công Kiên


Tin bài khác

Đó là thông tin được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết đánh giá hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2019 được tổ chức sáng 21/11. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB &XH, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành, Hội phụ nữ các cấp...
Mục tiêu số 1 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011-2020 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm công tác cán bộ nữ, từ tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và chính sách cán bộ.
TCCSĐT - Trong nhiều năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ và công tác cán bộ nữ, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,
Tiếp tục lựa chọn, phát hiện những cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội. Đó là ý kiến của đồng chí Võ Thị Minh Sinh –Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
(Baonghean.vn) - Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ ở một số nơi chưa được chú trọng; tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cả 3 cấp còn thấp; vẫn còn xảy ra các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình... là những vấn đề được nêu tại hội thảo do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức vào sáng 27/6, tại TP. Vinh.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: