Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác trẻ em, bình đẳng giới tại huyện Thanh Chương năm 2020
News Post 11/09/2020 12:00:00 a.m.
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 08/9/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Lao động – TB&XH do Ông Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có lãnh đạo Phòng BVCS Trẻ em & BĐG, tổ chuyên viên giúp việc Ban VSTBPN tỉnh và các cán bộ liên quan đã về làm việc, kiểm tra công tác bình đẳng giới, BVCS Trẻ em và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại huyện Thanh Chương.

Làm việc với đoàn, về phía huyện có ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban VSTBPN huyện, các đồng chí là thành viên Ban VSTBPN và đại diện các ngành, đoàn thể của huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình, kết quả công tác trên các lĩnh vực của huyện, kiểm tra hồ sơ liên quan và trao đổi với các thành viên tham dự, đoàn kiểm tra đã có những đánh giá cụ thể.

Trong năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Chương đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Ban VSTBPN, Ban điều hành công tác trẻ em từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Các phòng, ban, ngành của huyện đã có nhiều hoạt động, phối hợp, lồng ghép các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em và sự phát triển của phụ nữ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số kết quả chưa đạt như: tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo tuy cao hơn nhiệm kỳ trước nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn; một số Ban VSTBPN cấp cơ sở hoạt động chưa hiệu quả; công tác kiểm tra giám sát chưa tiến hành thường xuyên; vẫn còn tình trạng trẻ em bị đuối nước, xâm hại xảy ra trên địa bàn.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị Ban VSTBPN huyện Thanh Chương: Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu thực hiện đảm bảo kết quả theo kế hoạch năm 2020 và của giai đoạn; chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền trẻ em, huy động nguồn lực thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2020; tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là gia đình, cộng đồng về bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới trên địa bàn huyện… Bên cạnh đó cần phát huy vai trò các thành viên Ban VSTBPN, Ban Điều hành công tác trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban này tại cơ sở. Đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và vi phạm đối với trẻ em. Cấp ủy đảng, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.

                                                                                                                                                                                       Nguyễn Lương

                                                                                                                                                                          Chuyên trách Ban VSTBPN tỉnh


Tin bài khác

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: