Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
KIỂM TRA CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ HUYỆN NGHĨA ĐÀN NĂM 2016
News Post 10/03/2018 12:00:00 a.m.
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ngày 17/11/2016, Đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An do Ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã về làm việc, kiểm tra công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại huyện Nghĩa Đàn.

Làm việc với đoàn về phía huyện có ông Võ Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban VSTBPN huyện, các đồng chí là thành viên Ban VSTBPN và đại diện các ngành, đoàn thể của huyện.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình, kết quả công tác bình đẳng giới và VSTBPN của huyện kết hợp kiểm tra thực tế tại địa phương, kiểm tra hồ sơ liên quan và trao đổi với các thành viên của huyện, đoàn kiểm tra đã có những đánh giá cụ thể.

 Trong năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Ban VSTBPN từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Các phòng, ban, ngành và các thành viên Ban VSTBPN huyện, xã đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho Đảng, các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2016, tham mưu các giải pháp có hiệu quả nhất là trong công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực, xây dựng và nhân rộng các mô hình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nhiều chỉ tiêu mục tiêu trong chiến lược Quốc gia đạt cao nhất là: Lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục đào tạo; Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp xã đạt trên 30%; 100% hộ nghèo có chủ hộ là nữ được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo còn thấp chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng phụ nữ. Tình trạng ngược đãi phụ nữ, bạo lực gia đình và trẻ em ở một số địa phương đang còn tiềm ẩn. Các thành viên Ban VSTBPN đang hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác này, việc lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương chưa được nhiều, một số chỉ tiêu thực hiện còn thấp.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị Ban VSTBPN huyện Nghĩa Đàn: Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung, chỉ tiêu thực hiện đạt còn thấp đảm bảo kết quả công tác năm 2016, lập kế hoạch năm 2017 cụ thể, phù hợp, lưu ý lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban VSTBPN và tổ chức tốt phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban và đạt thực chất vấn đề bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó cần tuyên truyền mạnh mẽ các chương trình hoạt động, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật trẻ em… Đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luaath bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. Cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.


Tin bài khác

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: