Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
News Post 25/07/2021 12:00:00 a.m.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Bộ LĐ-TBXH cho biết Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ (Nghị định 55) quy định xử phạt VPHC về bình đẳng giới được ban hành đã tạo lập hành lang pháp lý quan trọng cho việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, bảo đảm các quyền bình đẳng của nam và nữ, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh, dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, duy trì và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành LĐTB&XH.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 55 đã phát sinh những bất cập cả về sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và cả về thực tiễn áp dụng pháp luật. Ví dụ như: Quy định về mức phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng áp dụng đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm trong Nghị định không tương xứng với tính chất của vi phạm nên không đủ sức răn đe, phòng ngừa vi phạm...

Vì vậy, Bộ LĐ-TBXH đã dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực bình đẳng giới nhằm khắc phục những bất cập này.

Dự thảo gồm 4 chương, 24 điều. So với Nghị định 55, nội dung về hành vi VPHC và các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC về bình đẳng giới được Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

Thứ nhất, đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới nằm rải rác trong các Nghị định quy định XPVPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, chưa được quy định tại Nghị định số 55 hoặc những hành vi vi phạm về bình đẳng giới trong Nghị định số 55 có sự trùng lặp với những hành vi VPHC tại các Nghị định về XPVPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã xử lý theo một trong các hướng sau đây.

- Đối với các nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến một nội dung đã được quy định cụ thể trong Nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực khác, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định viện dẫn việc áp dụng sang các Nghị định quy định XPVPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan. Ví dụ: Khoản 3 Điều 8; Khoản 5 Điều 12 dự thảo Nghị định.

- Đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới đang được quy định chung cùng với các nhóm các hành vi khác trong các Nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực khác, Bộ đề xuất tách thành hành vi riêng và bổ sung trực tiếp vào dự thảo Nghị định với chế tài xử phạt tương ứng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các Nghị định quy định về XPVPHC của Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Ví dụ: Điểm c Khoản 1 Điều 8; Khoản 4 Điều 12; Khoản 5 Điều 13 dự thảo Nghị định.

Thứ hai, đề xuất bổ sung hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với một số hành vi vi phạm trong dự thảo. Ví dụ: Khoản 6 Điều 6; Điểm b Khoản 5 Điều 7; Khoản 5 Điều 10; Điểm b Khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định.

Thứ ba, đề xuất điều chỉnh nâng mức phạt tiền, đồng thời bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo đối với một số hành vi nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung. Ví dụ: Điểm c Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 11 dự thảo Nghị định...

 


Tin bài khác

Đó là thông tin được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết đánh giá hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2019 được tổ chức sáng 21/11. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB &XH, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành, Hội phụ nữ các cấp...
Mục tiêu số 1 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011-2020 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm công tác cán bộ nữ, từ tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và chính sách cán bộ.
TCCSĐT - Trong nhiều năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ và công tác cán bộ nữ, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,
Tiếp tục lựa chọn, phát hiện những cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội. Đó là ý kiến của đồng chí Võ Thị Minh Sinh –Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
(Baonghean.vn) - Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ ở một số nơi chưa được chú trọng; tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cả 3 cấp còn thấp; vẫn còn xảy ra các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình... là những vấn đề được nêu tại hội thảo do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức vào sáng 27/6, tại TP. Vinh.
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: