Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2019
News Post 7/03/2019 12:00:00 a.m.
Sáng ngày 07/3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB & XH, Phó trưởng ban thường trực chủ trì hội nghị

Năm 2018 là năm tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, là năm thứ 3 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, kết thúc năm 2018, toàn tỉnh Nghệ An chúng ta đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được khẳng định rõ nét, góp phần phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ban VSTBPN tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai các hoạt động nhằm góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, lao động, việc làm; Công tác phối hợp liên ngành triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân.

                                                                                                

                                                                                                     Đồng chí Đoàn Hồng Vũ Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu khai mạc tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số ngành, địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới, Ban VSTBPN ở một số nơi hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo vẫn chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng phụ nữ. Tình trạng bạo lực trên cơ sở giới còn diễn ra ở một số nơi. Công tác thông tin, báo cáo có nơi chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến quá trình theo dõi, tổng hợp chung của toàn tỉnh

                                                                                              

                                                                                                                                                              Toàn cảnh của Hội nghị

Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trong thời gian qua; Để năm 2019 và trong thời gian tiếp theo, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ có những bước chuyển biến và đạt nhiều kết quả thiết thực đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị và yêu cầu các ngành, các cấp, các thành viên Ban thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; Tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch theo chiến lược quốc gia bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ, xây dựng các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động trong lĩnh vực chính trị, nâng cao vị thế người phụ nữ trong thời đại mới; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong tỉnh dành cho công tác bình đẳng giới, tăng cường công tác kiểm tra các ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

                                                                                      

                                                                                 Đồng chí Lê Hồng Vinh, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBPN tỉnh tặng hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ cho đại biểu nữ

 

 


Tin bài khác

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(LĐXH)- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý Nghệ An quan tâm đến 2 Chương trình mục tiêu quốc gia quyết liệt hơn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: